INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Komplexnost služeb

spolehlivost

Maximální péče

BHB servis, s.r.o.

Rok 1996 – vznik firmy, která se stala úspěšným pokračovatelem téměř 30-ti leté historie servisu Broyt v ČSSR, který lze od samého počátku pokládat za měřítko kvalitních a rychlých služeb uživatelům těchto spolehlivých strojů z Norska.

Rok 1998 – rozšíření výrobního programu o výrobu, rekonstrukce, přestavby a opravy lopat stavebních strojů všech typů s různými břitovými formacemi. S tím úzce souvisí prodej otěruvzdorných materiálů od firem Metalogenia (Španělsko), KVX (Norsko) a Lehnhoff (Německo), jež v kombinaci s různými profily a typy břitových ocelí od firmy Olofsfors (Švédsko) snadno vyřeší jakýkoliv problém s otěrem.

Rok 2005 – díky dlouholetým zkušenostem s kovovýrobou a montáží zámečnických výrobků a ocelových konstrukcí jsme se stali dodavatelem svařenců pražské firmy Alfa Union a.s., která se zabývá vývojem, výrobou, prodejem a servisem stejnosměrných zdrojů, rozvaděčů a komponentů pro trakční techniku a energetiku. Zároveň jsme se zaměřili na zakázkovou výrobu zámečnických výrobků a ocelových konstrukcí pro stavebnictví. Nenabízíme ucelenou řadu produktů, ale každý výrobek uzpůsobujeme přáním a požadavkům našich zákazníků a jejich projektům.

Naše služby jsou komplexní – od zpracování dílenské dokumentace, přes vlastní výrobu ocelových konstrukcí s různou povrchovou úpravou, až po jejich montáž na staveništi.

Ke každé zakázce přistupujeme individuálně – počínaje důkladným prostudováním projektové dokumentace, konzultacím požadavků zákazníka a jejich možných variant řešení, nacenění zakázky, zpracování výrobní dokumentace a konče samotnou výrobou a montáží.

Každé zakázce je věnována maximální péče s důrazem na kvalitu, cenu a spokojenost zákazníka.